Évről-évre örömteli készülődés előzi meg a szülőknek szóló, májusi gálaműsorunkat. Tanáraink, diákjaink köszönete ez, a családi ház áldozatos támogatásáért. Anyukák, apukák örvendezhetnek afelett is, gyermekük tehetsége mennyit mélyült, gazdagodott a tanév során.

Az idén is zsúfolásig megtelt a művelődési ház színházterme. A tiszta szándékkal, őszinte igyekvéssel összeállított bemutatók között sorjáztak szívet-lelket melengető jelenetek, szép szavak angolul és magyarul, hangszeres produkciók, fergeteges táncelőadások. A vendégek olykor fel-felcsattanó nevetéssel, máskor szűnni nem akaró tapssal, néha lopva törölgetett könnyekkel kísérték a kisebbek, nagyobbak rendhagyó ajándékait.

A családok nemzetközi napján az édesanyjukat egy-egy szál virággal köszöntők lélekemelő mondatai zárták e különleges hangulatú délutánunkat. Közöttük: Pál apostol szavai:

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga használt, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik…”