Első osztályos beíratás

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 • 2017. április 20-án (csütörtökön) 8 órától 19 óráig
 • 2017. április 21-én (pénteken) 8 órától 18 óráig

Az első évfolyamra történő beíratáskor szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány),
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a gyermek TAJ száma,
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:
  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.