iskolánk 126. születésnapján, 2020. október 13-án, iskolanapunkon

 

bga_alap_logo

III. programelem

Képeslapsorozatot terveztünk Szováta, Szovátafürdő, partner iskolánk, valamint Orosháza, intézményünk és a református gyülekezet történetéből a korabeli és ma fotózott anyag párhuzamba állításával.

Elemek száma: 20 db fotó (10 db szovátai, 10 db orosházi)

Leporello példányszáma: 100 db

Fotós: Rosta Tibor, Sitkei Anikó

Az archív felvételek megjelentetéséért ezúton (is) köszönetet mondunk Szolláth Hunornak, a „Régi szovátai képes levelezőlapok” gyűjteményének használatáért, a Nagy Gyula Területi Múzeum Orosháza, valamint a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum – Magyar Nemzeti Digitális Archívuma engedélyeiért.

Nyomda: MMD Kreatív Stúdió, Orosháza

A leporelló bemutatását az iskolaudvarra, az iskola egész közössége előtt terveztük. Sajnos az eső bekényszerített bennünket az iskola falai közé, s iskolarádión keresztül történt meg a bemutatás. Ezen a napon az osztályokban, később az iskola könyvtárában tekinthette meg a tanulóifjúság. Az összeállított anyagból elkészült leporellót ajándékba adjuk a projektben aktívan tevékenykedőknek itthon és Szovátán.

IV. programelem

Iskolai Pantheon 1. emléktáblája:

Dr. Hajdú Mihály (Orosháza, 1933 – Orosháza, 2014) Erdély-járó nyelvész, a magyar névtani kutatások kiemelkedő alakja, az ELTE BTK professor emeritusa, a Magyar Tudományos Akadémia doktora és köztestületének tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja, volt titkára és egykori Névtani Szakosztályának vezetője, a Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja, Orosháza díszpolgára, iskolánk nagylelkű támogatója, református hitben élő alapítványtevő emlékére.

Hajdú Mihály első vállalkozása egy regionális szótár. Rendszeresen gyűjtött anyagot Erdélyben is. Legkorábbi publikációi 1963-ban jelentek meg az Orosházi Múzeum Évkönyvében és a Magyar Nyelvjárásokban. Doktori disszertációjának témavezetője Benkő Loránd volt, kinek javaslatára kezdett el a személynevekkel foglalkozni. Élete végéig a névtan maradt fő kutatási területe. 50 esztendeje védte meg 1598 oldalas kandidátusi értekezését. Címe: A középmagyar kor személynévtörténete (1526-1772-ig). Nagyrészt az ő tudománynépszerűsítő, tudományszervező és kutató tevékenysége eredménye, hogy Magyarországon elfogadottá vált a névtan önállósága. Eredményesen foglalkozott nyelvjárási, nyelvjárás-történeti és helynévi kutatásokkal is. Legutóbbi könyvei: Általános és magyar névtan (2003), Családnevek enciklopédiája (2010) gazdag forrásai diákjaink családtörténeti vizsgálódásához. Testvérével, dr. Hajdú Erzsébettel közösen hozták létre az Orosházi Református Iskola Szülőföldismeret Alapítványt, amely a református iskolában végzős diákok magyar történelemben, Kárpát-medence földrajzában és Orosháza helytörténet-ismeretében megszerzett tudását díjazza.

A tábla mérete 60*80 cm, anyaga: gránit. Készítette: Bánfi Antal.

Az avatás résztvevői voltak: osztályonként 2-2 fő (40 fő diák) 8 fő pedagógus, iskolavezetés, fenntartó, református gyülekezeti tagok, meghívott vendégek, sajtó képviselői; de később látta az iskola minden diákja és hozzátartozóik.

Az emléktábla felirata:

Dr. Hajdú Mihály
(1933 – 2014)
Erdély-járó nyelvészprofesszor
alma materünk önzetlen támogatója
emlékére
hálás szívvel az Orosházi Református
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
2020

Hajdú Mihály emléktáblája méltón hirdeti tudományos munkásságát örök emlékül az utókornak, akik – emléktáblája előtt elhaladva – hálás szívvel, büszkén gondolnak nagylelkű támogatójukra.