A Bbga_alap_logoethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pozitív elbírálásban részesítette a MKO-KP-1-2020/1-000768 azonosító számú, „Magyarként a magyar kultúráért” c. pályázatunkat, mellyel 750.000,- Ft vissza nem térítendő támogatáshoz jutottunk.

Célunk: Trianon 100. évfordulójához kötve, élményeken alapuló, játékos tanulási módszerekkel szolgálni diákjaink tapasztalatszerzését, tudásuk elmélyítését. Tenni mindezt nemzetünk hasznára, a magyar történelem és kultúra értékeivel. Hatékonyan megismertetni tanítványainkkal magyarságunk megbecsülendő tradícióit, eredményeit, lokális, regionális és nemzeti szinten is. Várható társadalmi hatás: a téma beágyazódása a családok életébe, általa a kollektív tudás formálódása.

Helyszínek: Orosháza – iskola, Gyula – levéltár, Vésztő – múzeum.

A társadalmi igényre érzékenyen formálódott jogi háttér (2010. évi XLV. törvény a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről) biztos alapjára építjük projektünket. A külhoni magyarokról a határainkon belül élők egy részének felszínesek az ismeretei. Ezért a törvény adta háttérrel támogatva iskolánk évek óta érzékenyíti a téma iránt az ide kötődő gyerekeket, felnőtteket. Ezt folytatjuk határokon átívelő kulturális, történelmi programokkal, nyelvünk, kultúránk közös ápolásáért, a jelenleg megítélt támogatási összeg felhasználásával:

  1. Trianon után szétszakadt családok történetének kutatása a Békés Megyei Levéltárában, Gyulán. 12-15 fő 7-8. évfolyamos diák, 2 fő pedagógus levéltári környezetben ismerkedik meg a családkutatás fortélyaival. Tevékenységük fókuszában: szétszakított családok Trianon előtt és után.
  2. Irodalmi túra a Nagyszalontán született, megyénkbe költözött Sinka István nyomában: Vésztő: Sinka István Emlékház; Vésztő-Mágor: Történelmi emlékhely; Orosháza: „Ment a kocsink, rúdja se volt, a sorsunknak útja se volt.” Motivációs előadás Sinkáról (Bárdos Zsuzsa kutató, tanár). Résztvevők: 36 fő 7-8. évfolyamos diák, 4 fő felnőtt kísérő
  3. Képeslapsorozat készítése 126. tanévét ünneplő iskolánk, az orosházi református gyülekezet, Szovátafürdő és a szovátai „S. Illyés Lajos” Általános Iskola történetéből. A korabeli és ma fotózott anyagból összeállított leporellót ajándékba adjuk a projektben aktívan tevékenykedőknek külhonban csakúgy, mint itthon és külhoni vendégeinknek. Elemek száma: 20 db fotó (10 db szovátai, 10 db orosházi), példányszám: 100 db. A leporelló bemutatása 2020 októberében, az iskola születésnapjához kötődve lesz, melyen minden osztályból 2-2 fő vesz részt (38 fő tanuló) 6 fő pedagógussal, de később látja minden szovátai és orosházi iskolás, a hozzájuk tartozó felnőttekkel.

4. Emléktábla avatása az Erdély-járó nyelvész, alma materünk önzetlen támogatója, Hajdú Mihály emlékére. Tervezett felirat (középre igazítva): Dr. Hajdú Mihály (Orosháza, 1933 – Orosháza, 2014) nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus, diákjaink nagylelkű támogatója emlékére hálás szívvel az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2020 A tábla mérete kb. 60*80 cm. Anyaga: gránit Az avatás résztvevői: osztályonként 2-2 fő (38 fő diák) 6 fő pedagógussal, iskolavezetés, fenntartó, református gyülekezeti tagok, de később látja mindenki. Hajdú Mihály jelentős hatást gyakorolt a magyar nyelvészetre. Emléktáblája méltón hirdeti tudományos munkásságát örök emlékül az utókornak, akik – emléktáblája előtt elhaladva – hálás szívvel, büszkén gondolnak nagylelkű támogatójukra. Az emléktábla és a hozzá kapcsolódó, tervezett programok révén diákjaink színes, példaadó egyéniségekkel ismerkedhetnek meg, mely személyiségüket formálja.