Tisztelt Szülők!

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány 2020. március 16-tól tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött, tehát az oktató-nevelő munkánk tantermen kívül, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Ez az oktatás módjának megváltoztatását jelenti, és melynek keretében a tanulók számára a tanulás lehetőségét biztosítjuk.

Ehhez a megváltozott körülményhez Önöknek is, az iskolának is, a pedagógusoknak is alkalmazkodniuk kell.

A nevelés-oktatás folyamata személyes találkozást nem igénylő formában fog történni, így az új munkarend értelmében a tanulók az iskolát nem látogathatják. Megnyugtatom Önöket, hogy a tananyag digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére. Előre láthatóan ez a folyamat húsvétig tart. Az osztályfőnökök, a napközis nevelők online keresni fogják Önöket a további információk és szervezések kapcsán.

Kérem Önöket, a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek.

A gyermekétkezés természetesen hétfőn elmarad. Továbbá sem történhet a tanulók étkeztetése az intézményünkben.

Március 16-án reggel 6.00 órától 10.00 óráig Önök előtt nyitva az iskolánk. Elvihetik azokat a felszereléseket, amik kellhetnek majd a további tanuláshoz ebben az időben tanuló nem léphet be az épületbe, csak felnőtt!

Kedves Szülők! Az iskolavezetést hétfőtől péntekig 8-16 óráig az iskolában elérik. Kérem kérdéseikkel bennünket keressenek. Gulyásné Benkő Beáta és Sitkei Anikó igazgatóhelyetteseink, vagy én, Víghné Pintér Lilla igazgató támogatva állunk a rendelkezéseikre. Elérhetőségeink: 68/510-775 vagy 68/411-210;  kozpont@refiskolaoh.hu

A holnapi nap folyamán rendkívüli tantestületi értekezletet tartunk, melyen döntünk: A kapcsolattartásunkról a pedagógusok és tanulók között, ahol

  1. Meghatározzuk a digitális oktatási tartalmak hozzáférhetőségét,
  2. Beszélünk a tanulási folyamat nyomon követéséről,
  3. Megtárgyaljuk azt a helyzetet, ha nincs otthon számítógép vagy internetkapcsolat.

Az itt hozott intézkedésekről és döntésekről az osztályfőnökök fogják Önöket online értesíteni.

Államtitkár úr szavait szeretném tolmácsolni Önök felé: „Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást jelent. Közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, és türelemmel viseljük a nehézségeket. Ez egy veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez. Ezzel párhuzamosan tekintsük ezt a változást egy hatalmas innovációs lehetőségnek, melyből a lehető legtöbbet hozzuk ki gyermekeink, jövőnk érdekében!”

„Végül mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak.” (1Péter 3,8)

Áldás, békesség!

 

Orosháza, 2020. március 15.

Víghné Pintér Lilla
igazgató