Az 1868:XXXVIII. tc. ezt az iskolatípust a városok, nagyközségek jobb módú gazdálkodó, iparos és kereskedő gyermekei számára, a gyakorlati életpályákra történő felkészítés céljából szervezte.

A polgári iskolába a tanuló az elemi iskola négy osztályának sikeres elvégzése után léphetett át. A polgári iskolát eredetileg a leányoknak négy, a fiúk számára hat osztályra tervezték, a gyakorlatban azonban az V. és VI. osztály érdeklődés hiányában nem valósult meg. Az 1868. évi népoktatási törvény ugyan minden 5000 lelkes községben szorgalmazta a polgári iskola vagy felső népiskola szervezését, a megvalósítás több helyen mégis hosszú évekig váratott magára.

Orosházán a polgári iskola létrejöttét egyéni kezdeményezések indították el.

„1880-ban Sargay Erzsébet nyitott magán polgári iskolát, miniszteri engedéllyel. Az érdeklődés igen csekély volt, így csak úgy tudott gazdaságosan működni, hogy elemi iskolai oktatás is folyt benne. Ebből következik, hogy csak rövid ideig lehetett életképes.

Az 1880-as évek közepétől ismét felmerült a polgári iskola felállításának gondolata, és egyre több újságcikk jelent meg, hangsúlyozva a polgári fiú- és leányiskola beindításának fontosságát, az egyre inkább jelentkező igényt.

A község tekintélyesebb polgárai közül is egyre többen kezdtek az üggyel megbarátkozni, és a polgári iskola kérdését napirenden tartani. Ebben különösen élenjárt Veres József, községünk országgyűlési képviselője, aki ekkor már nem hagyta elülni a polgári iskola felállításának ügyét.” [1]

A község képviselő-testületének 1889. augusztus 14-én tartott ülése lökést adott polgári iskola ügyének. Az ülésről készült jegyzőkönyvben többek között ez állt: „…a község elodázhatatlan kötelességét képező nevelési intézmények létesítését elfogadván, első sorban a polgári iskola felállítását tűzi ki feladatul úgy, hogy az már az 1890. tanévben megnyittatván, a rendeltetési célra átbocsájtható legyen” (Képv. test. jk. 76/1889.)

Az építkezésre pályázatot írtak ki, és 1893. augusztus 21-én a községi elöljáróság és az iskolaszék tagjainak jelenlétében megtörtént az ünnepélyes alapkőletétel. Az építkezés nagy erőkkel gyorsan haladt, már 1893 novemberében tető alatt állt az épület, és 1894. augusztus 1-jén a teljesen elkészült létesítmény átadható vált.

Magyar Királyi Állami Polgári Iskola

Magyar Királyi Állami Polgári Iskola

Az intézmény végleges átvétele 1894. szeptember 21-én történt meg. Az új iskola ünnepélyes felavatását 1894. október 13-ára halasztották, ugyanis a község és az evangélikus egyház ekkor ünnepelte 150 éves fennállását.

Források:

[1] Az orosházi József Attila Általános Iskola múltja és jelene (1894-1994) szerk.: Káldy Antalné és Pusztainé Szabó Margit, Orosháza, 1994. 11. oldal