Iskolánk a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0108 azonosító számú pályázaton 5 millió 500 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok irányítása által meghirdetett Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra- fejlesztése „Tudásdepó- Expressz” elnevezésű projekt megvalósításához.

A támogatási mértéke 100%, amit EU támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési forrásból együttesen finanszíroztak.

A project megvalósítása 2012.06.01. és 2013.06.28. között zajlott, és legkevesebb 5 évig fenntartjuk.

A fejlesztés részeként bővült a könyvtár számítástechnikai eszközparkja: öt személyi számítógép a szükséges szoftverekkel ellátva, egy szervergép, egy színes multifunkcionális nyomtató, könyvszkenner, projektor, laptop, vonalkód-olvasó áll a könyvtárlátogatók rendelkezésére.

Ezek segítségével lehetőség nyílik az esélyegyenlőség biztosítására is azok számára, akik otthoni környezetben nem jutnak hozzá online forrásokhoz, angol nyelvű digitális anyagokhoz, vagy dyslexia, csökkent látóképesség következtében hátrányos helyzetük miatt segítik tanulmányaikat az egyes anyagok online, esetleg hangos anyag formátumú hozzáférhetősége.

A fejlesztés révén a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét is biztosítani tudjuk diákjainknak, illetve más könyvtárak által feltöltött online tartalmakhoz is korlátlan hozzáférést tudunk biztosítani. Szélesebb körben, nagyobb létszámú gyermekcsoport számára lesz lehetőség az internetes kutatómunkára, oktatási anyagok használatára, gyakorlási lehetőségre.