Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, tanárai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. A szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

 • Helyben használat:
  Helyben használható a könyvtár teljes állománya (tájékozódás, sajtótermékek, könyvek és egyéb dokumentumok böngészése és olvasása, választása a szabadpolcról, kutatómunka, a kézikönyvtár használata stb.). A multimédiás dokumentumok közül a CD-ROM-ok, a videokazetták csoportosan és tanári felügyelet mellett használhatók.
 • Kölcsönzés:
  A könyvtár állományában lévő dokumentumok kölcsönözhetők a kézikönyvtár, a médiatár anyagának kivételével.
 • A kölcsönzés szabályai:
  • A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros engedélyével lehet kivinni.
   A kölcsönzés a Szirén integrált könyvtári rendszer segítségével elektronikus úton történik.
  • Az általános iskolai tanulók egyidejűleg 1-4 könyvet kölcsönözhetnek 4 hetes időtartamra. Hosszabbítás egyszer kérhető.
  • A tartós tankönyvek körébe tartozó dokumentumokat – az iskola tankönyvellátási szabályzatában foglalt feltételek szerint – az érintett tanulók teljes tanévre, ill. tanulmányaik befejezéséig kikölcsönözhetik.
  • A kézikönyvek és az időszaki kiadványok (folyóirat) indokolt esetben egy tanítási órára, esetleg egy napra vagy hétvégére kölcsönözhetők.
  • Az audiovizuális dokumentumokat (videokazetta, CD-ROM stb.) a nevelőtestület tagjai egy-egy tanítási órára kölcsönözhetik.
  • A kikölcsönzött könyvtári dokumentumokért a kölcsönző felelősséggel tartozik. Az elveszített vagy megrongált könyvet az olvasó az adott műnek egy teljesen azonos példányával pótolhatja, vagy kifizeti a dokumentum napi forgalmi értékének kétszeres összegét.
  • Amennyiben az olvasó a kikölcsönzött dokumentumokat határidőre nem hozza vissza, felszólítást kap. A tartozás rendezéséig újabb könyvet nem kölcsönözhet. A rendezetlen könyvtartozású olvasók tanuló-, illetve munkaviszonya csak tartozásuk rendezése után szüntethető meg.
 • Tájékoztatás:
  Tájékoztatást nyújtunk a könyvtárban meglévő dokumentumokról és a könyvtár használati rendjéről.
  Tájékoztatunk a felmerült problémák megoldásához felhasználható dokumentumokról.
 • Egyéb szolgáltatások:
  A könyvtárban található számítógépek a tanulást segítő és kiegészítő információk szerzésére használhatók a könyvtár nyitvatartási idejében.

  • Könyv- és könyvtárhasználati órák tartása
   Könyvtári rendezvények, vetélkedők szervezése