2024.április 18-án (csütörtök) 8.00-19.00 és

április 19-én (péntek) 8.00-18.00 óráig

Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

5900 Orosháza, Előd u.17.

Tel.:68/510-775

refiskolaoh.beiratkozas@gmail.com

www.refiskolaoh.hu

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

– gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány),

– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

– a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,

– a gyermek nevére kiállított adókártya,

– a gyermek anyakönyvi kivonata,

– a gyermek oktatási azonosító száma (óvoda tudja kiadni),

tanulói adatlap (1. számú melléklet),

nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási helyről (2. számú melléklet),

nyilatkozat a közös/egyedüli szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (3. számú melléklet),

(A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)

hittan nyilatkozat (4. számú melléklet),

hozzájáruló nyilatkozat fotó és videó készítéséhez (5. számú melléklet),

nyilatkozat két tanítási nyelv és osztályfőnök választásáról (6. számú melléklet),

– Szakértői vélemény, ha van (SNI, BTMN).

Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

SZERETETTEL VÁRJUK A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS GYERMEKEK SZÜLEIT!