Iskolánk 2020. október 5-9. között első alkalommal csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett 2020. évi Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahéthez.

Oktató-nevelő munkánk fontos feladata, a gyermekek környezettudatos magatartásának, szokásainak kialakítása, a természeti környezet megóvására nevelés. Erőforrásaink tudatos, felelősségteljes és takarékos használatára való felkészítés, környezetünk védelmét elősegítő tevékenységek, közös cselekvések gyakorlása az iskolai élet mindennapjaiban.

Hétfőn két facsemetét ültettünk el az iskola udvarán, ünnepélyes keretek között. A 4. osztályos tanulók informatív, érdekes műsorral készültek erre az alkalomra. A faültetés előtt rövid videókat tekintettek meg a gyerekek a programhoz kapcsolódóan. Az alsósok mesét, a felsősök rövid, ismeretterjesztő filmet.

 

Kedden került megrendezésre a Diákolimpia városi-körzeti mezei futóversenye a bogárzói lóversenypályán. Ezen a már hagyománnyá vált sporteseményen három korcsoportban is kiváló eredménnyel szerepeltek iskolánk tanulói.

A közös játékot, versengést választottuk az iskolai sport program megvalósításaként.

Csütörtökön játékos sportvetélkedőt rendeztünk, külön az alsós és a felsős gyermekek számára. Sajnos az időjárás nem kedvezett, ezért a versenyt a tornateremben tartottuk meg. A gyerekek aktívan vettek részt, és élményeikről lelkesen meséltek a nap végén.

Nagyon jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt.

Pénteken, a Fenntarthatósági Témahét záró eseményeként, időkapszulát helyeztünk el iskolánk udvarán. Diákjaink akciótervet készítettek a villamos energia és az ivóvíz megtakarításának módjairól. Az időkapszulát egy év múlva fogjuk felnyitni, és megnézzük, mi teljesült a tervezett vállalásokból.

Iskolánk tanulói online tanórákon is részt vettek ezen a héten. Az energia, a klímaváltozás és az egészségnevelés témában gyarapíthatták ismereteiket.

Az őszi papírhulladék-gyűjtésre október 18-án került sor.

A gyermekek környezettudatos nevelése érdekében, évek óta hagyomány iskolánkban a papírgyűjtés, melynek célja, hogy csökkentsük környezetünk hulladék terhelését, segítsük a hulladékgazdálkodás folyamatát. Az újrahasznosítás nagyon lényeges, mert egy tonna papírhulladékkal 12 darab felnőtt fát mentünk meg a kivágástól. Iskolánk megmentett 222 db fát!

Pénteken az alsósok összesen 10.412 kg, a felsőbb osztályok 8148 kg papírhulladékot gyűjtött össze.

 

A Témahéten új ismeretekkel gazdagodtak a gyerekek. Nagyon hasznos volt mindannyiunk számára, a közös gondolkodás és a fenntartható életszemlélet formálására, tájékozódásra.

A programokon való aktív részvételünket a Témahét szervezői is elismerték. Az Energiahatékony Iskolai Programban nyújtott kiemelkedő teljesítményünkért, a megye legaktívabb iskolájaként, 35 000 Ft értékű eMAG utalványban részesültünk.

Jövőre ismét részt veszünk a Fenntarthatósági Témahét meghirdetett programjain, bízva az újabb sikerekben.