Hosszú évtizedek óta működnek intézményünkben alkotóműhelyek, ahol a fejlesztés, a megújulás vezérelte a hivatása iránt elkötelezett nevelőtestületet. Eredményeink a tradícióinkból táplálkoznak, melynek nyomán a jelen korban ösztönözzük a modern információs és kommunikációs technológia (IKT) beépülését a mindennapi pedagógiai gyakorlatunkba (interaktív táblák, digitális tananyagok használata stb.).

Szemléletváltásra van szükségünk, melyben új tanítási módszerekkel, a mai iskolás új kihívásaira válaszul alapozhatjuk digitális kompetenciáikat. Arra kell törekednünk, hogy élmény legyen a tanulás! A kisdiákok a számukra oly közel álló játékon keresztül észrevétlenül jussanak a tudás birtokába! A felfedezés élménye alakítsa bennük a problémamegoldó gondolkodást! Támogassa a csapatmunkát! Fejlessze az algoritmikus gondolkodást! Keltse fel a műszaki érdeklődést és szemléletet!

Az EFOP-3.2.3 projektbe bevont pedagógusok kitűnő példákon keresztül mutatták be az ezekre a kihívásokra történő példákat 2019. április 17-én, iskolánk szakmai napján.

Láthattuk a szemléletváltást 1. és 2. osztályban a Lego MoreToMath, 3. és 4. osztályban  a Lego WeDo 2.0 órarészletekkel. A tanulást játékként élték meg a gyerekek, sikerélménnyel az arcukon, miközben észrevétlenül fejlődött a matematikai kompetenciájuk. A folyamatos játékos tapasztalás (motiváció) ösztönözte a kreatív problémamegoldó képességüket, fejlődött a számolás, az algebrai a geometria és a térbeli gondolkodásuk.

A Sakkpalota és a LEGO Mindstorms EV3 Education felkeltette a tanulók érdeklődését, támogatta a problémamegoldó képességüket és logikus-, algoritmikus gondolkodásukat. Eredményes alkalmazása ez a tehetséggondozásnak, a problémamegoldás és a kreativitás kialakításának, továbbvitelének, a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztésének. A sakk és a programozható robotok motiválják a tanulókat a feladatmegoldásra, valamint eredményesen alkalmazhatóak a kompetenciafejlesztésben is.

A LEGO® StoryStarter programcsomaggal igen jól fejlődtek a tanulók kommunikációs és együttműködési kompetenciái, a szövegértési, szövegalkotási, érvelési kompetenciái. A LEGO elemekkel megelevenedtek a digitális történetek, prezentációk rögzültek. A legügyesebbek filmet rendeztek narrációval. Olyan tanulók is sikerélményhez jutottak, akik a hagyományos tanulásban eddig nem mindig jeleskedtek.

A különböző programcsomagokkal a digitális kommunikáció fejlesztésének lehettünk tanúi. Tovább mélyültek az IKT kompetencián belüli digitális produktivitással és értékteremtéssel kapcsolatos ismeretek. A csoportmunkákban történő munkavégzések fejlesztették a kooperatív készséget és a problémamegoldó képességet. Az összes, pályázatban megfogalmazott LEGO csomag segítette a NAT által fontosnak tartott kulcskompetenciák közül az anyanyelvi, a digitális, a szociális, az esztétikai-művészeti kulcskompetenciákat, melyek elősegítik a 21. században alapvető elvárásként megjelenő sokoldalúságot, kommunikációs kompetencia fejlesztését.

Nagyon szépen köszönjük elhivatott pedagógusaink áldozatos munkáját, és tapasztalataik megosztását intézményen belül Bárdos Zsuzsának, Csákiné Imre Erzsébetnek, Molnárné Németh Krisztinának, Nácsa Juditnak, Rátódi Erikának, Víghné Pintér Lillának és Vígh Viktornak.