„FROM STORY TO STORY” COMENIUS PROJECT

„MESÉRŐL MESÉRE” Comenius project

2013-2015.

Iskolai együttműködés projektünk nyolc európai ország iskolájával valósul meg.

A projekt tevékenységet bemutató angol nyelvű blog a következő linken tekinthető meg:

http://comeniustory.blogspot.fr/2013/09/school-look-at-our-school-in-oroshaza.html

Koordináló iskola:

Ecole Elementaire Emile Zola, Villeurbanne, Lyon, Franciaország

 

Partneriskolák:

 1. Szkoła Podstawowa nr 83 im. Stanislawa Jachowicza w Lodzi, Lodz, Lengyelország

http://www.sp83lodz.wikom.pl

 1. Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Orosháza, Magyarország

http://www.refiskolaoh.hu

 1. Leamington Community Primary School, Liverpool, Anglia

http://www.leamingtonprimary.com

 1. Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinė mokykla, Kedainiai, Litvánia

http://www.labunava.kedainiai.lm.lt

 1. Scoala Gimnaziala Nr. 8, Suceava, Románia
 1. CEIP Andrés Bernáldez, Los Palacios y Villafranca, Spanyolország
 1. 21 Haziran Ortaokulu, Sakarya, Törökország

 

A projekt összegzése és célja:

A projekt tevékenységek során a kisiskolások megismerik a saját és a partnerországok jellegzetes meséit, az európai hagyományokat és irodalmat. Változatos tevékenységeken keresztül ismerkednek meg a mesékkel (pl. mesehősök jellemzése és rajzolása, meseolvasás, bábelőadás, kézműves tevékenységek: báb-és díszletkészítés, meseillusztráció készítése, könyvborító tervezése). A feladatok elsajátítása során a gyermekek kézügyessége és anyanyelvi műveltsége fejlődik, valamint szókincsük gazdagodik, európai társaikkal együttműködve közös produktumokat hoznak létre (pl. mesekönyv).

A kétéves munka alatt különböző projekttermékek készülnek: bábok, díszletek, kellékek, bábelőadás, mesedoboz, DVD film a bábelőadásról, illusztrált mesekönyv, könyvborító, meseírás, könyvismertetés a partnerországok meséiről, angol nyelvű módszertani kiadvány az olvasási technikákról pedagógusok részére.

 

COMENIUS PROJEKTMUNKA a 2013-2014-es tanévben

 1. szeptember:
 • Ismerkedés a projekt tevékenységgel és a résztvevő országokkal.
 • Comenius faliújság létrehozása a tantermekben és az iskolában.
 • A projekt blogjának elkészítése.
 • Kérdőív készítése a tanulók olvasási szokásairól és kedvenc magyar meséiről. Válaszadás a kérdőívre.

 

 1. október:
 • Öt ismert népmese kiválasztása.
 • A tanulók különböző olvasási módszereken keresztül megismerik az öt mesét és megszavazzák kedvenc meséjüket. Iskolánk nemzeti meséje „A só” című népmese lett. Ezt a mesét dolgozzák fel a tanulók az együttműködés első éve alatt. Kiválasztjuk a mesére jellemző eszközt (korona), melyet a gyerekek elkészítenek kézműves órán és elküldenek a partner iskolák mesedobozába.
 • Báb- és díszletkészítés „A só” című meséhez.
 • Projekttalálkozó: Lodz, Lengyelország, 2013. október 7-11.

Az első találkozó során a partnerek megismerik egymást, bemutatják egymás iskoláit, felkészülnek a következő időszak feladataira. A látogatás során megismerik a lengyel iskolarendszert.

 

 1. november:
 • Bábelőadás: „A só”című mese előadása az elkészített kellékekkel és bábokkal, az előadásról film készül.
 • A nyolc ország meséje:

A SÓ – magyar mese; A SÁRKÁNY – lengyel mese; A HAMELINI PATKÁNYFOGÓ – angol mese; ALI BABA ÉS A NYEGYVEN RABLÓ – spanyol mese; A MENNYDÖRGÉS ISTENE, VAIVA ÉS STRAUBLYS – litván mese; A KÉKSZAKÁLLÚ – francia mese; A KECSKE ÉS A HÁROM KISGIDA – román mese; KELOGLAN ÉS A MÓKUS – török mese

 

 1. december:
 • Elkészül a mesedoboz, melybe a partnerországok meséinek egy-egy kelléke kerül. Kelléket alkotunk a mesedobozba. A „Só” című népmesénkre jellemző tárgy a „korona”. Ezt tesszük a mesedobozunkba és adunk a partner iskoláknak az orosházi projekttalálkozón 2014 márciusában.

 

 1. január:
 • A gyerekek az egyik mesehősről (Magyarország: hercegnő) leírást készítenek angol nyelven és elküldik a partnereknek. A jellemzést mellé csatolják a rajzot is.

 

 1. február:
 • A kapott leírás alapján a partnerországok tanulói lerajzolják a partneriskolák meseszereplőit. Az elkészített munkát összehasonlítjuk az eredeti rajzzal.

 

 1. március:
 • Kiállítás készítése a mesehős rajzokról.
 • A tanulók összehasonlítják rajzukat az eredetei mesehős rajzzal. Láthatják a különbségeket és hasonlóságokat. Megszavazzák, hogy melyik rajz hasonlít leginkább az eredetire.
 • Projekttalálkozó: Orosháza, 2014. március 15-20.

A hét partneriskola képviselői megismerik a magyar oktatási rendszert, megtekintik az iskolát és találkoznak tanulókkal. Részt vesznek a Comenius előadáson, melyet néptánc, furulya előadás, daléneklés, angol dalcsokor, tánc és közös éneklés színesíti. A külföldi pedagógusok örömmel adják át kultúrájukat tanulóinknak egy foglalkozás keretein belül. A gyerekek litván és román táncot tanulnak, megismernek egy francia mesét, mely során papírt is hajtogatnak. A lengyel tanárok egy tipikus lengyel fejdíszt és egy sárkánybábot készítenek a krakkói sárkány legendájára utalva. A projektmegbeszélésen megvitatjuk az eddig végzett munkát és felkészülünk a következő teendőkre. A partnerek átadják egymásnak a meseláda kellékeit, így például korona, kulcs, tükör és mellény gazdagítja a láda tartalmát. A küldöttség megismeri Budapest látnivalóit, a helyi és a környékbeli nevezetességeket (kirándulás Gyulára, Szegedre és strandolás Gyopárosfürdőn), látogatást tesznek a Forrás Református Óvodában.

 • Az orosházi Comenius előadás tanulói műsora:

Comenius megnyitó 2.c osztály előadása

3.a néptánc előadás

3.b és 4.a furulya előadás

2.c angol dalcsokra

2.b előadása

2.a osztály bábok bemutatása

1.a táncos jelenete

1.b előadása

 

 1. április:
 • „A só” című meséhez rajzillusztrációt készítenek a tanulók. A mesét lefordítjuk angol nyelvre. Elkészül a mesekönyvünk, melyet elküldünk a partnerországoknak.
 • A „Só” című mesekönyv angolul és magyarul, tanulóink rajzaival:

 

 1. május:
 • A tanulók elolvassák a partneriskolák meséit és könyvismertetést készítenek.
 • Comenius kiállítás rendezése az elvégzett tevékenységek bemutatására.

 

 1. június:
 • Projekttalálkozó: Suceava, Románia, 2014. június 7-11.

A találkozón sor kerül az első év értékelésére, a módszertani kiadvány átadására, melyet a magyar iskola szerkesztett, valamint a partnerek megbeszélték a következő év feladatait. A kiutazók megismerik a román oktatási rendszert, látogatást tesznek egy helyi óvodában és felfedezik Suceava város és környéke látnivalóit.

 • Módszertani kiadvány a szövegfeldolgozásról angol nyelven:

 

COMENIUS PROJEKTMUNKA a 2014-2015-ös tanévben

 1. szeptember:
 • Európa/Comenius nap: A napon közelebb kerül a tanulókhoz a résztvevő országok kultúrája. Beöltöznek a partner országok meseszereplőinek, képeslapot írnak társaiknak angol nyelven, bemutatják az európai országok jellegzetességeit, nyelvét, zenéjét és táncát. A műsoron megemlékezünk a nyelvek európai napjáról is. Az osztályok feldíszítik az osztálytermet a választott ország jellegzetességeivel és nemzeti színeivel. Készülnek füzérek, zászlók és faliújságok.

Az Európa/ Comenius műsor eseményei:

A mesehősök felvonulása jelmezben. Az osztályok pontozzák a mesehősöket. Az osztályok produkciói (tánc, dal, nyelvtanítás, országismertető) „The countries of the world” című dal közös éneklése és lengetés az európai nemzetek zászlaival.

2.a osztály előadása

3.c osztály meseszereplői

4.a osztály meseszereplői

2.b osztály – Törökország

3.a osztály román tánc

3.b osztály előadása

3.c osztály – tánc

4.a osztály – zene

4.b osztály mesél

4.c osztály előadása

Európa-nap zárórész

 1. október:
 • A partnerországok tanulói megszavazzák meséjük legszimpatikusabb meseszereplőjét, mely felhasználásával mesét írnak.
 • Projekttalálálkozó: Labunava, Litvánia, 2014. október14-19.

A kiutazók megtekintik a litván iskolát, látogatást tesznek osztályokban. Kézműves foglalkozást tart a magyar küldöttség, melyen a litván gyerekekkel közösen magyar nemzeti színű kokárdát festenek és magyar néptáncot és népi játékokat tanítanak. A külföldi küldöttség megbeszéli az elvégzett munkát és felkészülnek az újakra. Megvitatják a projekttermékeket, részt vesznek a tanulói műsoron, mely során megelevenednek a nemzeti mesehősök és zenék. A vendégek ellátogatnak a litván fővárosba, Vilniusba, megismerik a népi hagyományokat egy skanzenben, ellátogatnak a borostyán lelőhelyre a tengerpartra.

 

 1. november:
 • A tanulók mesét írnak a nyolc ország meseszereplőinek felhasználásával. A meséket csoport és pármunkában írják meg. Sok érdekes mese készült, melyeket a gyerekek örömmel ismertettek meg a többi osztály tanulóival. A legötletesebb mese a „Három elágazású út” lett, melyet két 3. b osztályos tanuló írt közösen.
Ország Mesecím Meseszereplő A meseláda tárgya
Magyarország  A só hercegnő korona
Lengyelország  A sárkány sárkány tükör
Litvánia A mennydörgés Istene, Vaiva és Straublys A mennydörgés Istene villám
Törökország Keloglan és a mókus Keloglan mellény
Anglia A hamelini patkányfogó Piped Piper – a furulyás ember egér
Románia A kecske és három gidája A kecske mama szék
Spanyolország Ali baba és a negyven rabló Ali baba tarsoly pénzérmével
Franciaország A kékszakállú herceg lovag kulcs

 

 • A tanulók meséi:

december:

 • A tanulók elmesélik a megírt mesét a többi osztálynak. A meseolvasás során mesemondó köpenyt és kalapot visel a mesemondó, s jár osztályról osztályra.

 

 1. január:
 • A legötletesebb meséről („A három elágazású út”) angol nyelvű fordítás készül. Feltöltjük a nemzetközi szótárunkat a mese kifejezéseivel és szavaival.

 

 1. február:
 • A partnerek az előre egyeztetett iskolának elküldik az angol nyelvre fordított tanulói mesét. A tanulók elolvassák és illusztrálják a partnerország meséjét. Iskolánk a török tanulók meséjét rajzolta le, melynek a címe „Keloglan álma”.  A mesénket a spanyol iskolának továbbítottuk.

 

 1. március:
 • Projekttalálkozó: Anglia, Liverpool, 2015. március 24-29.

A partneriskolák átadják egymásnak az illusztrált mesekönyvet. Érdekes volt nézni, a külföldiek illusztrálását s látni, hogy a mi mesénk hogyan elevenedik meg képekben. Megbeszéljük a projekttermékek kivitelezésének felelőseit. Az iskolalátogatás alkalmával megtekintjük a jól felszerelt és szépen dekorált Leamington Community Primary Schoolt. Foglalkozást tartunk a gyerekeknek a magyar és az angol nemzeti sajátosságok összehasonlítására, valamint a gólyák érkezésére gondolva, gólyákat hajtogatunk papírból és magyar néptáncot tanítunk. A projektmegbeszélés során a pedagógusok megvitatják a következő munka lépéseit. A résztvevők megismerik a liverpooli múzeumokat, közülük különösen a világhírű Beatles együttessel kapcsolatos turisztikai látnivalókat.

 

 1. április:
 • A tanulók könyvborítót készítenek a kiválasztott meséjükhöz (A három elágazású út) számítógépes ismereteik felhasználásával pl. Paint program vagy egyéb rajz program. A gyerekek munkájukkal a könyvborító tervező pályázaton vesznek részt. A legötletesebb pályamunkák oklevélben részesülnek.

 

 1. május:
 • A tanulók előadják a „Három elágazású út” című meséjüket bábokkal. A mese előadása során magyar és angol nyelvet használnak. A mese előadása során megelevenednek a partneriskolák meseszereplői. A jelenet háttere a könyvborító pályázat alkotásaiból áll össze.

 

 1. június:
 • Projekttalálkozó: Lyon, Franciaország, 2015. június 9-14.

A pedagógusok elkészítik a projekt záródokumentumait, összegzik a kétéves együttműködés hozadékát és az elkészített projekttermékeket. A román partner átadja a szótárt, mely tartalmazza a mesék szókincsét, kifejezéseit, meseszereplőit. Kézműves foglalkozást és tánctanítást tart a magyar küldöttség a francia gyerekeknek, átadjuk a magyar kultúra jellegzetességeit. A vendéglátók bemutatják iskolájukat, tanulói előadáson veszünk részt. Sor kerül a lyoni látnivalók felfedezésére, helyi múzeumok meglátogatására.