A „Két országban egy nemzet közös gyökerekkel” című BGA-11-HA-01-293 azonosítószámú projekttel négy gyönyörű napot töltött 42 hetedikes tanuló és öt pedagógus Erdélyben a 2012. május 7-től 10-ig a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.

Útvonal: Nagyszalonta, Csucsa, Kalotaszentkirály, Kolozsvár, Torda, Marosvásárhely, Szováta, Korond, Farkaslaka, Máréfalva, Székelyudvarhely, Fehéregyháza, Vajdahunyad, Arad.

A tanulmányi kirándulás alatt külhoni magyar gyerekekkel létesítettünk kapcsolatot Kalotaszentkirályon és Szovátán. Megismertettük egymással saját településünket, bemutattuk népművészetünk értékeit közös tánc- és daltanulás keretében. Színesítettük a találkozókat más közös tevékenységekkel is: baráti labdarúgó mérkőzés, kürtős kalácssütés, közös séta, beszélgetés során. Mindeközben természetesen célként tűztük ki a kapcsolat jövőbeni ápolását, tovább építését. Hálás szívvel mondunk köszönetet vendéglátóinknak mindkét településen.

Csodálattal töltött el bennünket az ember és a természet érintetlen kapcsolata, az irodalom és a történelmi múlt lába nyomán haladás, valamint a művészeti remekművek, melyeket az adott helyszíneken történő látogatások rögzítettek, mélyítettek, s élményszerűvé tették az iskolapadban megszerzett tudást. Tanulóink személyes élményeken keresztül fedezték fel, hogy a határainkon túl is vannak települések, ahol magyarul beszélnek, közös a nyelvünk, történelmünk, irodalmunk, népművészetünk.

Hazatérvén utunkról, május 15-én két Határtalanul! órán mélyítettük el a diákok ismereteit. Örömmel láttuk, mennyi élményt, tapasztalatot szereztek a tanulmányi kirándulás alatt. Az utazáson részt vevő tanulók az érdeklődő gyerekeknek képekkel, filmrészletekkel színesített élménybeszámolót tartottak az iskolában május 17-én, ami vidám hangulatban adta vissza az átélt élményeket, tapasztalatokat.

Nemzeti összetartozás érzésünk kifejezője a következő Wass Albert gondolat: „Percre se feledd, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen!”

A megnyert program korábbi dokumentuma (2011. november 25.)

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre című pályázaton erdélyi utazást nyert az iskola 7. évfolyamos diákjai részére. A megnyert 882 800 Ft-ot utazási és szállásköltségre lehet fordítani.

A tanulmányi kirándulásra a Határtalanul! program keretében, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával kerül sor 2012. május 7-től 10-ig.

A tanulmányi kirándulás célja a nemzeti összetartozás érzésének fejlesztése. Tanulóink személyes élményeken keresztül fedezik fel, hogy a határainkon túl is vannak települések, ahol magyarul beszélnek, közös a nyelvünk, történelmünk, irodalmunk, népművészetünk. Az ott élő magyar emberekkel, gyerekekkel történő személyes találkozás, kapcsolat varázsa meghatározó lesz minden diák életében, ezen keresztül fejlődik nemzettudatuk, identitásuk, kapcsolatteremtő és együttműködő képességük. Színesítjük a találkozót az egymás megismerését segítő szituációs gyakorlatokkal, így közelebb kerülnek a diákok egymáshoz.

Az útvonalunk: Nagyszalonta, Csucsa, Kalotaszentkirály, Kolozsvár, Torda, Marosvásárhely, Szováta, Korond, Székelyudvarhely, Fehéregyháza, Vajdahunyad, Arad.

Az előkészítő órákon megbeszéljük Románia etnikai összetételét, a magyarság lélekszámát, valamint azt, hogy miért kerültek Magyarország határain kívülre. Kiemelten kezeljük – az alkotmányunkban is megfogalmazott – kötelező felelősségvállalást a határainkon kívül élő magyarok sorsáért. Tanulmányi kirándulásunk helyszíneit és tevékenységeit ennek szellemében választottuk meg kiemelve a kulturált és együttműködő magatartás ismérveit. Az adott helyszíneken történő látogatások rögzítik, mélyítik, élményszerűvé teszik az iskolapadban megszerzett tudást.

Az út programjai jól illeszkednek az iskolai tananyaghoz. Tanulunk Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre költészetéről (Arany Múzeum, Boncza-kastély,), történelemből az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról (Fehéregyháza – Petőfi-emlékhely, Arad – Vesztőhely). Művészettörténetből tananyag a kiegyezés utáni korszak magyar szobrászata (Kolozsvár, Mátyás-szobor). A néptánc tantárgyhoz kapcsolódik a táncház, énekhez népzenénk megismerése (közös éneklés). A matematika tantárgy keretén belül nagy tudósaink munkásságának megismerése (Bolyai Múzeum). A földrajz tananyagával összhangban van a szomszédos országok földrajzának, természeti kincseinek megismerése (Tordai hasadék, sóbánya). A kirándulás helyszínei olyan településeket érintenek, ahol számtalan kulturális és egyéb tevékenységen keresztül szerezhetnek tapasztalatot a diákok az összmagyarság közös hagyományaiból, tudásából. Ezek a helyszínek hordozzák az értékeket, melyek kifejezik a nemzeti összetartozás érzését és kitörölhetetlen személyes élményhez juttatják tanítványainkat.
Kalotaszentkirályon, az Ady Endre Szórványkolégiumban töltünk egy éjszakát és Szovátán, a Teleki Oktatási Központ Ifjúsági szálláshelyén két éjt. Mindkét településen felvettük a kapcsolatot az ott élő hagyományápoló gyermekcsoporttal. Ismerkedési est keretében megismertetjük egymással saját településünket, bemutatjuk egymásnak népművészetünk értékeit közös tánc- és daltanulás keretében. Mindeközben természetesen célként tűzzük ki a kapcsolat jövőbeni ápolását, tovább építését is.

Az utazó 42 tanuló magyarként élményhez, diákként hasznos tudáshoz jut.

Sitkei Anikó

igazgatóhelyettes

Határtalanul! projektvezető