Iskolánkban aktívan működik a diákönkormányzat (dök). Ez köszönhető a mindig támogató iskolavezetésnek és a jó programok szervezésére fogékony tantestületnek. A diákönkormányzat munkáját egy alsós és egy felsős pedagógus segíti.

A dök működésének meg kell felelnie a Közoktatási törvényben előírtaknak. E törvény sok joggal ruházza fel szervezetünket. Döntési, véleményezési és egyetértési jogaik vannak. Döntési jogkörünket gyakoroljuk mikor saját közösségi életünket tervezzük, szervezzük, valamint akkor, amikor a tisztségviselőket választjuk meg. Tevékenységünk a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Mi döntünk saját működésünkről, és egy tanítás nélküli munkanap programjáról. Ezek az együtt töltött órák nagyon kellemesek tanárnak, diáknak, szülőnek egyaránt.

Már a tanévkezdéskor az osztályok megválasztják diákönkormányzat vezetőiket. Általában havonta ülésezünk, tervezzük, szervezzük a programjainkat. Ezek széles sávot ölelnek fel, hiszen a komoly, ünnepélyes hangulattól a szórakoztatóig minden megtalálható. Fontos szempont iskolánk arculatának, szellemiségének megőrzése, hagyományaink ápolása, amelyek a tanulók értékes tanórán kívüli elfoglaltságát szolgálják.

A diákönkormányzat felvállalta az iskolarádió működtetését, az iskolafal gondozását és táborok szervezését.

Minden év október 13.-án iskolanapon ünnepeljük meg iskolánk „születésnapját”, amely nagy siker a tanulóifjúság körében.

Novemberben az évente megrendezett diákközgyűlésen összegzik éves munkájukat, valamint kérdéseket intézhetnek az iskolavezetéshez és gyakorolhatják törvény által biztosított jogköreiket. Véleményt nyilváníthatnak, javaslattal élhetnek az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Az ünnepek közeledtével adventi ünnepkört rendezünk, ahol kicsik és nagyok élményekben gazdagon készülhetnek az ünnepekre. A Mikulás érkezése, a meghitt karácsonyi műsorok, a közös ajándékkészítés nagy élmény tanulóink számára.

A telet kétnapos farsangi mulatsággal búcsúztatjuk. A szülők, a diákok a nevelők együtt szórakoznak a jelmezesekkel.

A tavaszi ünnepkör a Húsvét, a Pünkösd, a hagyományápolás színterei.

Ősszel és tavasszal hulladékgyűjtést szervezünk, amely nagyon fontos a tanulók környezettudatos szemléletének kialakításában.

Diákprogramjainkat közösen szervezzük, azt hiszem ezért sikeresek, ezért érzik jól magukat a rendezvényeinken tanulóink. Úgy gondolom, ez a legfontosabb.

Karsainé Kovács Mária