Iskolánkban aktívan működik a diákönkormányzat (dök). Ez köszönhető a mindig támogató iskolavezetésnek és a jó programok szervezésére fogékony tantestületnek. A diákönkormányzat munkáját egy alsós és egy felsős pedagógus segíti.

A DÖK működésének meg kell felelnie a Közoktatási törvényben előírtaknak. E törvény sok joggal ruházza fel szervezetünket. Döntési, véleményezési és egyetértési jogaink vannak. Döntési jogkörünket gyakoroljuk, mikor saját közösségi életünket tervezzük, szervezzük, valamint akkor, amikor a tisztségviselőket választjuk meg. Tevékenységünk a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Mi döntünk saját működésünkről, és egy tanítás nélküli munkanap programjáról. Ezek az együtt töltött órák nagyon kellemesek tanárnak, diáknak, szülőnek egyaránt.

Rendszeresen részt veszünk a városi GYIÖK munkájában.

A tanévkezdéskor az osztályok megválasztják diákönkormányzat vezetőiket, munkatervet készítünk. Programjaink közt a komoly, ünnepélyes hangulatú, és a könnyed, szórakoztató is megtalálható. Fontos szempont iskolánk arculatának, szellemiségének megőrzése, hagyományaink ápolása, amelyek a tanulók értékes tanórán kívüli elfoglaltságát szolgálják.

A diákönkormányzat felvállalta az iskolarádió működtetését, az iskolafal gondozását. Minden hónapban tetszetős, színvonalas faliújság és műsor segítségével emlékezhetnek meg tanulóink jeles napokról, ünnepekről.

Novemberben az évente megrendezett diákközgyűlésen összegezzük az éves munkát, valamint kérdéseket intézhetünk az iskolavezetéshez és gyakorolhatjuk a törvény által biztosított jogköreiket. Véleményt nyilváníthatunk, javaslattal élhetünk az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Csatlakoztunk az Európai Mézesnap programhoz, melynek keretein belül mézes uzsonnát kapnak a gyerekek, népszerűsítjük az egészséges finomság fogyasztását.

Az ünnepek közeledtével adventi ünnepkört rendezünk, ahol kicsik és nagyok élményekben gazdagon készülhetnek az ünnepekre. A Mikulás érkezése, a meghitt karácsonyi műsorok, a közös ajándékkészítés nagy élmény tanulóink számára.

A telet kétnapos farsangi mulatsággal búcsúztatjuk. A szülők, a diákok a nevelők együtt szórakoznak a jelmezesekkel.

A tavaszi ünnepkör a Húsvét, a Pünkösd, a hagyományápolás színterei.

Ősszel és tavasszal hulladékgyűjtést szervezünk, amely nagyon fontos a tanulók környezettudatos szemléletének kialakításában, valamint versenyzésre buzdítjuk az osztályokat, a győzteseket pedig mindig finomsággal jutalmazzuk.

Az ÖKO iskolai program hatékony megvalósítása érdekében együttműködünk iskolánk ÖKO csoportjával.

Diákprogramjainkat közösen szervezzük, ezért sikeresek, ezért érzik jól magukat a rendezvényeinken tanulóink. Úgy gondoljuk, ez a legfontosabb!

Molnárné Németh Krisztina és Kiss Gergely DÖK munkát segítő pedagógusok