Intézményi adatok – Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista és a (3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

 1. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 2. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 3. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
 4. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
 5. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
 6. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
 7. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
 8. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.
 9. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
 10. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,
 11. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
 12. a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.
 13. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
 14. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
 15. c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

Letölthető mellékletek:

1 a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

2 a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3 az országos mérés-értékelés évenkénti eredménye

4 a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

5_a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

6_a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

7_az osztályozó vizsga, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

8_az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

9_a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

10_a tanév helyi rendje, tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

11_a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

12_a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

13_a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

14_ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

15_a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség

16_tanulmányi eredmények

17_elérhetőségek, vezetői ügyelet

18 Az OH által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérés 6_8_évfolyam