1.a osztályfőnök: Rátódi Erika

„Az álmok egy tanítóval kezdődnek, aki hisz benned, aki noszogat, ösztökél és fölsegít a következő lépcsőfokra.” (D. Rather)

RatodiErikaszorolap2022

Több mint 20 éve dolgozom iskolánkban. Tanítói diplomám kiegészült testnevelés- és sport műveltségterülettel.  Szakvizsgázott gyermektánc oktató vagyok. Szívügyemnek tekintem a tanulók egészséges életmódra és mozgásra nevelését, az iskolán kívüli szabadidő hasznos eltöltésének fontosságát. Ez szerepelt mesterpedagógusi vizsgám fókuszában is.

Évek óta az alsó tagozat reál munkaközösség vezetője vagyok.

Pedagógusként és szülőként is tudom, hogy az első iskolai élmények meghatározóak. Az első pillanattól kezdve elfogadó, vidám, szeretetteljes légkört igyekszem biztosítani a rám bízott gyerekeknek. Számomra fontos, hogy tanítványaim az életkori sajátosságaikhoz, saját képességeikhez és teherbírásukhoz mérten tanuljanak. Igyekszem arra tanítani őket, hogy bátran kérdezzenek, kreatívan gondolkodjanak, legyen önálló véleményük.  Hiszek a dicséret, a pozitív megerősítés erejében. Változatos, jó hangulatú tanítási óráimon szívesen alkalmazok innovatív módszereket (Pl.: LEGO WeDo robotok). Korszerű digitális eszközökkel motiválom ismeretszerzésre diákjaimat. Célom, hogy a gyermekek biztos alapot kapjanak alsó tagozaton úgy, hogy közben sok kreatív alkotásban, játékban, nevetésben legyen részük.

Iskolánkban a tehetséggondozás kiemelt szerepet tölt be. Tanítványaim közül többen végeztek dobogós helyen megyei és országos versenyeken magyar nyelv és irodalom, matematika, valamint testnevelés tantárgyból egyaránt.

A tanulás mellett olyan osztályközösség kialakítására törekszem, ahol tisztelik, segítik és elfogadják egymást a gyerekek. Olyan nyugodt légkört szeretnék kialakítani, ahová szívesen jönnek mindennap, és jól érzik magukat, barátokra találnak.

Fontosnak tartom a közös cél érdekében a szülőkkel való kölcsönös együttműködést, ami megalapozza a harmonikus iskolai éveket.

Szeretettel várom leendő kis elsőseimet, hogy együtt fedezhessük fel a betűk és számok varázslatos világát.

1.b osztályfőnök: Makai Andrea

makaiadiszorolap2022

29 éve kezdtem el tanítani ebben az intézményben, de sok éven keresztül a családomnak szenteltem magam: 5 gyermek édesanyja vagyok. 2010-ben kezdtem el újból tanítani, s hamarosan elvégeztem a vallástanár szakot is. Ennek eredményeként hitoktatóként is tevékenykedem. Nagy gondot fordítok arra, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat, boldogan jöjjenek iskolába és megállják a helyüket itt is, s majd az élet minden területén. Próbálom irányítani őket egy egészséges, arany középút megtalálására. Erre kiváló lehetőséget nyújtanak a Boldogságórák, ahol az élet apró örömeire, a társas kapcsolatokra, a hála gyakorlására, célok kitűzésére és megtartására is nagy hangsúlyt fektetek. Pedagógiai munkámban arra törekszem, hogy a gyermeki lelkek kinyíljanak, boldog, kiegyensúlyozott személyiséggé fejlődjenek nyugodt és szeretetteljes légkörben.

Református iskolánk tanítójaként, hitoktatóként a keresztény értékek elsajátítása különösen fontos számomra: a jóság, a hűség, a türelem, a megbocsájtás, a szelídség, a szeretet.

Keresztényi közösség kialakításában is részt veszek: gyermekistentiszteletek tartásával, többször szerepelünk a gyülekezetünkben egyházi ünnepek alkalmával, bibliai és zsoltáréneklő versenyeken is szép eredményeket érünk el.

Szeretettel várom a leendő elsős gyermekeket!

“egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek…” (1Péter 1:22)– 

1.c osztályfőnök: Tóth Katalin

tothkataszorolap2022

2016 óta tanítok intézményünkben, fő szakirányom a vizuális kultúra és művészetek, amit igyekszem becsempészni a tanítási óráimba is. Hiszem, hogy a kreatív önkifejezés segít megnyílni és új képet adni a bennünk zajló folyamatokról, kulcs lehet egymás megértéséhez, elfogadásához. Nem utolsó sorban az alkotás élményén keresztül.

Tanítóként az a célom, hogy kis diákjaim a tanulmányaik során kreatív, kezdeményező és a világra nyitott, sikeres fiatalokká váljanak. Szándékom, hogy ebben az utazásban vezetőjük, egyben társuk legyek, hogy a tanulás élmény legyen és maradjon. Szeretném velük együtt felfedezni az erősségeiket, mert tudom, hogy minden gyermek tehetséges valamiben.

Osztályfőnökként nagy hangsúlyt fektetek az osztály közösséggé formálására. A Református EGyMI munkatársaival szorosan együttműködve figyelek a gyermekek lelki egyensúlyára, egyéni szükségleteire. Az oktatás mellett fontosnak tartom a gyermek lelki egyensúlyát és a közösségbe való tartozását, ami összeegyeztethető a református szemlélettel.

Mottóm: „A közösség egy érzés, amiben feloldódhatok, és amit újra és újra átélek, ha másokkal összehangolódom.” (Csányi Vilmos – biológus, etimológus)