reklam2

Az általános iskolai online beiratkozás ideje:

2021. április 15. (csütörtök) 8.00 órától 2021. április 16. (péntek) 18.00 óráig.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány) másolata,

2. a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolata,

3. a gyermek nevére kiállított TAJ kártya másolata,

4. a gyermek nevére kiállított adókártya másolata,

5. a gyermek anyakönyvi kivonatának másolata,

6. a gyermek oktatási azonosító számáról igazolás (óvoda tudja kiadni),

7. tanulói adatlap (mellékletben),

8. nyilatkozat (mellékletben),

9. nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási helyről (2. számú melléklet),

10. nyilatkozat a közös/egyedüli szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (3. számú melléklet),

(A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)

11. hittan nyilatkozat (mellékletben),

12. hozzájáruló nyilatkozat fotó és videó készítéséhez (mellékletben).

Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021/2022-es tanévre a beiratkozás elektronikus úton történik.

Kérjük, szíveskedjenek a honlapunkon található mellékleteket letölteni, majd kitöltést és aláírást követően digitalizálni (szkennelni, vagy képet készíteni róluk). Gyermekük fenti okmányairól is készítsenek digitális másolatot (szkennelés vagy fotó)!

Amennyiben valaki nem tud elektronikus úton beiratkozni, fénymásolja le gyermeke okmányait, töltse ki és írja alá a mellékleteket, tegye be a papírokat egy borítékba, melyre kívülről írja rá gyermeke nevét! A borítékot hozza el az iskolába a beiratkozás napján, csengessen be, s adja le az iskola dolgozójának!

A beiratkozást 2021. április 15-én reggel 8 órakor lehet kezdenünk. Ekkor kerül fel a honlapunkra az a link, ahol beírathatják gyermeküket (beküldhetik az előre elkészített, beiratkozáshoz szükséges digitális dokumentumokat). A borítékokat is csak 2021. április 15-én reggel 8 órától adhatják le, munkaidőben.

Tájékoztató:

Iskolánk biztos alapokat teremt az anyanyelvi nevelésben, melyre eredményesen építhető az angol nyelv elsajátítása. A beszédközpontú nyelvtanítási programban a kisdiákok az angol nyelvvel 1. évfolyamtól heti négy órában, bontott csoportokban foglalkoznak, plusz három készségtárgyat részben angolul tanulnak. A két tanítási nyelvű oktatás legfontosabb hozadéka az idegen nyelvű kommunikáció, nyitottság a világ felé. Az idegen nyelvi környezetet minden évfolyamon angol anyanyelvű tanár teremti meg.

A 126 esztendős hagyományokkal bíró intézmény meghatározó értékei a tudás és a munka tisztelete, magyarságtudat, szeretet, türelem, mások megbecsülése, alkotó nyitottság.

Hisszük, hogy minden gyermekben tehetség szunnyad. Ennek kibontakoztatását segítjük sokszínű szakköri kínálatunkkal. Tanítványainkat önművelésre, kutatómunkára, tanulmányi versenyekre ösztönözzük.

Kisdiákjainkat LEGO eszközökkel vezetjük be a matematika világába.

Saját forrásainkból több millió forintot költöttünk iskolánk külső-belső megújítására. Gazdagodtak tantermeink, udvari játszóteret és ÖKO kertet alakítottunk ki. Igényes falfestmények teszik egyedivé a rangos épületbelsőt.

Kedves Szülő! Ha gyermekét egyházi iskolánkba íratja, nagy odafigyeléssel, ösztönző szeretettel vesszük őt körül. Nevelőink szavaikon túl tetteikkel is boldog és sikeres emberekké igyekeznek formálni tanítványainkat.

Egyházi közösségünkben a gyermekek heti két hittanórán bibliai történetekkel ismerkednek játékos formában, gyermekénekeket, egyházi énekeket, imádságokat tanulnak. Megélik az állami ünnepek mellett az egyházi ünnepek tartalmát, emelkedettségét. Az ünnepekhez kapcsolódóan a gyülekezettel közös szervezésű programok részesei lehetnek.

Szeretettel várjuk a hatéveseket szeptemberben induló elsős osztályainkban, ahol időtálló keresztyén értékek szerint neveljük őket:

1.a osztályfőnök: Takács Katalin, osztálytanító: Ferencsik Zoltánné;

1.b osztályfőnök: Horváth Endréné, osztálytanító: Gulyás Katalin;

1.c osztályfőnök: Alexyné Pap Júlia, osztálytanító: Csákiné Imre Erzsébet.

Az esetlegesen felmerülő kérdésekkel forduljanak hozzánk bizalommal a kozpont@refiskolaoh.hu e-mail címen, vagy munkanapokon 8.00-16.00 a 68/411-210 vagy 68/510-775 telefonszámon.

Áldás, békesség!

Orosháza, 2021. március 30.

Tisztelettel:

Víghné Pintér Lilla

igazgató

letölthető dokumentumok:

nyilatkozat

tanulói adatlap

2. számú melléklet

3. számú melléklet

hit és erkölcstan nyilatkozat

tájékoztatás szülőknek diákigazolvány igénylés

hozzájáruló nyilatkozat fotó és videó készítéséhez