Az iskola 122. születésnapját követő vasárnap délelőtt ünneplőbe öltözött első osztályosok sereglettek a református templomhoz szüleikkel, tanítóikkal. Jeles eseményre készülődtek: ünnepi istentisztelettel egybekötött fogadalomtételre.

Nagytiszteletű Szalkay Róbert a legkisebbekhez intézett példabeszéddel fordult a gyülekezethez. A gyerekek megható műsorában volt szó arról, ők hogyan értelmezik a szeretetet, említettek ajándékokat, melyek nem kerülnek pénzbe. Olykor könnyes, máskor derűs gondolatok sorjáztak odafigyelésről, elfogadásról. „A mosolyod add tovább! Mindenért hálásnak lenni!” – hangzottak egymás után a magától értetődő, mégis gyakran elfelejtett gondolatok.  Keresztyén gyermekdalok és nagyszerű furulyajátékok csendültek fel. Szülőkhöz, felnőttekhez fordultak a kisdiákok kérésükkel: kísérjék őket tanulmányaik során bíztató mosollyal, bátorító kézfogással.

Az avatásának 100. évfordulójára készülődő templom falai között ötvenhat gyermek tett fogadalmat, hogy iskolájához, hitéhez méltón, példamutatóan él.