Mivel napjainkban mind a gyalogos mind a járműveken történő közlekedés egyre veszélyesebbé válik, rendkívül fontos, hogy az alapos elméleti oktatáson túl gyakorlatban, a való életben is megismerkedjenek a gyermekek a szabályos és biztonságos közlekedés alapjaival, alkalmazkodjanak az adott közlekedési szituációhoz.

Fejlesztendő kompetenciák:

 • helyes, biztonságos közlekedés
 • alkalmazkodás az utastársakhoz
 • gyalogos közlekedés szabályainak alkalmazása ismeretlen nagyvárosban
 • sokféle, a tanulók számára ismeretlen jármű megismerése
 • utazás általuk nem ismert közlekedési eszközökön
 • járműtípusok (légi, szárazföldi, vasúti) különbségeinek felismerése, használatuk, alkalmazásuk megtanulása
 • csoportos közlekedés

Munkamódszer:

 • tanult ismeretek alkalmazása
 • múzeum látogatás
 • utazás
 • élménybeszámoló szóban

A projekt várható eredményei: Várhatóan bővül a tanulók elméleti ismerete a gyalogos közlekedést illetően. Figyelmesebbé, türelmesebbé, toleránsabbá válnak a közlekedés során. Óvatosabban, körültekintőbben közlekednek akár egyedül akár csoportban.

A tevékenység leírása: Nagy élményt jelentett, hogy a Közlekedési Múzeumhoz általuk nem ismert, nem használt járművön jutottak el. Pozitív és negatív tapasztalatokat egyaránt szereztek de mindenképp újdonság és tapasztalat volt számukra. A Közlekedési Múzeum mindannyiuk számára, fiúknak, lányoknak egyaránt nagy élményt jelentett. Alaposan és türelmesen megtekintettek minden kiállított tárgyat, járművet. Lelkesen, érdeklődéssel újra és újra visszatértek a már megtekintett érdekességekhez, egymást buzdították, hogy újra tekintsék meg. A projekt során sok-sok elméleti ismerettel gazdagodtak, izgalmas volt számukra a nagyvárosi közlekedés.