A 2014. áprilisi Orosházi Honismereti Hetünkön, mely alkalommal a helyi értékek megismertetésének fontosságát az ahhoz kötődő, nagy számban bevont diákság felkészülése, a szülők, nagyszülők lelkes támogatása igazolta.

Diákjaink a pályázati feladatoknak megfelelően a rendezvénysorozathoz kötődően tovább ismerkedtek Orosháza jeleseivel, lakóhelyünk nevezetes szobraival, épületeivel. (Közöttük sorjázott újabb feljövő generációnk ismerkedése a református templommal.)

Az Orosházi Honismereti Hetet mi, a református iskola pedagógusai, diákjai szerveztük, ám a nyitott programsorozatra invitáltuk mindazokat, akik magukénak érzik településünket.

Eddigi hagyományápoló- őrző tevékenységünk elismeréseként a településalapítási ünnepség műsorát április 24-én, az evangélikus templomban mi adhattuk. Mind a külcsín, mind a belbecs nagy sikert aratott. Előbbit a pályázat révén vásárolt, autentikus orosházi öltözék alapján készített csodálatos lányka és fiú ruháknak köszönhetjük.

A hét beosztását meghatározta a tavaszi szünet és a településalapítás évfordulója.

A jeles meghívottak (Tirják László, dr. Blazovich László rendhagyó tanítási órái, a szarvasi óvónőképzősök kiemelkedő színvonalú bábbemutatója) gazdagították tanítványainkat.

A Sin Lajos-kiállítás révén erősítettük a technikatörténetben, rádiózásban, fotózásban és paraszti önéletírásban jeleskedő, hajdan iskolánkban is tanult jeles előd családjával való kapcsolatunkat.

A hangzóanyagok gyűjtésének szándékával kimódolt 270 éves mesehombár című programon a szülők, nagyszülők és unokák, idős vendégeink mondotta mesék összekovácsoló erejűeknek bizonyultak.

Az Egyszer volt… időlabirintus és a Babszem Jankó Sportprogramok okos kikapcsolódást jelentettek.

A KGYTK dolgozatok bemutatóin a gyerekek eredményeik révén elismerést és megerősítést nyertek. A kapcsolódó programok sorából a Betűvetők konok akaratjáról kötet bemutatója és Tófalusi Péter, a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma rendhagyó fizika bemutatója intézményünk becses külső kapcsolatait is tovább erősítette.

A gyerekek által készített, összeállított és bemutatott, önkifejező és tudományos igényű munkák középpontjában is ott volt a múlt kutatása. (Közöttük a családi képekből összeállított PP-k,, iskolai pillanatokról készített fotók, nagyszerű pedagógusok és jeles diákokkal kapcsolatos írásos alkotások, orosházi mesékről készített rajzok, kézműves „ajándékmese”, a Minden lapra egy mese.)

Az előzetes pályázatokra 124 alkotás érkezett, ebből a legnagyobb számú a rajz és az írásos műfaj (utóbbi 75).

Az események során jeleskedők közül 75 diák ebben az évben is közeli és távolabbi közgyűjteményekbe látogathatott. (Ópusztaszer, Szeged: piramisok, Békéscsaba: szenzációs Munkácsy.)

226 tanítványunk foglalkozott egy-egy, Orosházához kötődő szöveggel, majd oldotta meg a hozzá kapcsolódó feladatsort.

Városvédő programunk keretében ebben az évben is gondoztuk a református gyülekezet Istenhez megtért tagjainak sírját.

Felbecsülhetetlen támogatást kaptunk a szülőktől, nagyszülőktől, felnőttektől, egyesületektől.

Az iskola valamennyi dolgozója erején felül és teljes odaadással tevékenykedett a nagyívű programsorozat sikeréért.

Ezeken túl folyamatos kreatív, interaktív hagyományápolást végeztünk diákjainkkal, felnőtteket, külső támogatókat is bevonva – készülve kiadványsorozatunk negyedik, iskolánk fennállásának 120. évfordulójára tervezett kötetére: Embermesék a legnagyobb faluból.